Kumpulan Geguritan Tema Lingkungan

Geguritan Tema Lingkungan – kali ini kita akan belajar mengenai geguritan “tatahan” yang ada di dalam Bahasa Indonesia. Dinamakan coretan yang berbentuk puisi yang terkenal di kalangan penutur Bahasa Jawa dan Bali.

Kali ini kita belajar geguritan yang fokus kepada tema lingkungan, di sini kita akan lebih fokus lagi mengenai contoh geguritan jawa yang bertema lingkungan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan kotor dan lingkungan bersih.

Lingkungan merupakan kondisi fisik yang digunakan untuk beraktivitas manusia mungkin kita sudah bisa menebah seperti apa lingkungan kita untuk sekarang ini.

Dari segi penggunaan lingkungan yang dikelolah oleh manusia, lingkungan bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekitar manusia dan bisa berpengaruh kepada kehidupan manusia.

Kondisi fisik lingkungan itu seperti keadaan sumber daya alam yang meliputi “tanah, energi matahari, mineral, air, dan flora atau fauna yang tumbuh berada di atas tanah dan di dasar laut”.

Berikut ini adalah beberapa contoh geguritan tema lingkungan yang bisa dijadikan bahan referensi belajar.

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Hijau

Geguritan Tema Lingkungan

WIT-WITAN ING PINGGIR DALAN

Aku mlaku, ananging mripatku nyawang sliramu..

Aku mandeng, sliramu malah ngguya-ngguyu..

Soyo endum…

Sayo seger lan ngresepake manah..

 

Nalika ngasuh, sliramu sing ndak ampiri

Nalika kesel, sliramu sing dak ndamel sambat

 

Pang-pangmu saget ndamel sendenan

Godhongmu sing ngrembuyung kados dados payung alam

Biso ngresep panas sing teko…

Biso ngalangi udan sing moro…

 

Ananging manahku nangis

Nyawang sliramu sing wes dados bangunan

 

Got podo mudal yen udane deres

Ananging lemahe podo nelo yen udane nora teko

 

Mboten enten maleh sing nyerap panang sang surya

Mboten enten maling sing ngalangi derese udan

Lan….

Mboten enten malih panggonan iyup sing biasane ndak diampiri

 

Sakniki….

Ndak lanjutake lakuku

Nalikane tak sawang bangunan niku

Aku kelingan marang sliramu

 

Oh….

Wit-witan ing pinggir dalam…

Tak enteni bibit panerusmu….

Contoh Geguritan Tema Lingkungan 1

Geguritan Tema Lingkungan

WENGI

 

Sunare sang bagaskara wanci ngadepke surup

Katon mbranang warna lembayung

Katon endah yetno disawang

Kanti esem sumringah sang bagaskara wangsul marang paturone..

Ngantos gantos dinten candake saperlu madangi jaga raya..

 

Wengi….

Tanpa sinar….

Peteng tanpa lintang

Kanthi manah kabeh miris

Sikil jumangkah medal ing latar

 

Tak tinggal….

Lintang rembulan ketutup mega

Mega klawu kang kanti ngguya-ngguyu ndudokne pangusane

Yen lintang lan rembulan rinengkuh tan biso uwal

Jagad peteng ora kuwowo opo-opo

 

Tintrim….

Atis…..

Anggegirisi….

Alon aku lumebu

Ing batin aku namung saget matur

Mugo kanan wengi iki saget gumati parak esuk kang edi peni

Contoh Geguritan Tema Lingkungan 2

Geguritan Tema Lingkungan

RAWA PENING

Suwara indah angin krungu ana tainganku

Mecah kasunyian desa tepi rawa

Angin kang sumilir

Ana ing antarane godhong-godhong

Srenge-nge abang branang

Soko kulon katon nyenengake

Nganti tibaning langit penteng

 

Angin ing kampungku sore iki

Prau-prau nelayan satya nunggoni tekane

Diombang-ambinge ombak rawa

Prau nelayan ngolek iwak ing padange rembulan

Prau katon katiup angin

Ananging nelayan kuwi ora wedi

Amergi angin ombak dadi kancane saben dino

 

Petenge wengi kang wes sepi nyenyet

Bulan katon mlaku soko ngetan ke ngulon

Padhang bulan madangi pelataran

Lintang-lintang katn gumebyar

Kang ora kepetung driji

Mandengi jagat kang wes sepi

Karya : Fanny Kartika Fajriyani

Contoh Geguritan 1

Geguritan Tema Lingkungan

LINTANG PANJER RAHINA

Nalikane bumi isek sepi

Lintang panjer rahina wes tangi

Menehi pepadangan sagung dumadi

Kang wiwit gumregah ngupoyo rejeki

 

Para among tani wes ndelidir mecaki galengan

Mbok bakul sinambiworo wes sengkut makarya

Poro ngulama tumungkul mengestu puja

Poro santri wiridan ngaji

 

Jago kluruk sesahutan

Melu bertasbih marang pangeran

Ndunyo wes gagat raniha

Maringi maringi kalodangan janma ngupadi pangupa juwa

 

Karya : Slamet SA

Baca Juga : Contoh Geguritan Bahasa Jawa

 Contoh Geguritan 2

Geguritan Tema Lingkungan

MALEM SELASA KLIWON

Malem seloso kliwon

Kang ndamel akehe pitakon

Ing jagad tanpo payon

Poro manungso sami sesingitan

 

Dalu niki timtrim

Dalu kang sepi

Angin kelangan laku

Sedanten hewan bisu

 

Mendung sonten wau ical

Kanti mbeto rintik-rintik bubar

Howo ndunyo, kadya mulate dahana

Panas lang sumpek ing jiwa

Malem seloso kliwon

Nopo bener, demit kelayapan ?

Sehingga manungso ndhelik ing njero gentong

Supados mboten kaduso wewe gombel butho

 

Malem selasa kliwon

Bengi kang tanpo rowang

Tanpa kaca, kangge mbabar esem

Amung katon peteng

Contoh Geguritan 3

Geguritan Tema Lingkungan

REMBULAN TIPIS

 

Rupepeh-rupepeh wes lumarap enten pinggire tumungkul mongso ketiga

Sang sitoresmi clemurit ngabiyantara sedeku tumungkul konjem ing pertiwi

Sunare kebek pratondo rangu anggembol wadi kang kawekas

Lirih-luruh ngarih-arih angrerintih ucapane kesangkut pager wesi bebetebge raos

 

Wadol maring angin kang ugo wes kalepyan ing janji

Amung pingin tangglet enten pundi dununge prasapa kang wes tingali bakal dumadi

Napas-napas pangajab tansah ngesiuk ing pambudi supados anglari rakitane pradondi

Apa isih gudu semayo yento rembulan dadari wes kapecak telung candra tanpo kanda

 

Rembulan tipis ngempet tangind aneng kikising ras kang wes kinalungan kalpika

Contoh Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 1

Geguritan Tema Lingkungan

KITIR

Kitir iki…

Isi panantangku marang wengi

Sing kebacut anggone nguja sepi

Dolanan swarane asu baung nggeririsi

 

Kitir iki…

Wujud pangundamanaku marang awang-awang

Sing kebacut barangasan

Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

 

Kitir iki….

Sarana gugatku marang isen-isening jagad

Seng pijer royokan berkat

Tan keguk njaluk ruwat

Contoh Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 2

Geguritan Tema Lingkungan

BUMIKU

Kebentang saene bumiku

Tan ijo royo-royo

Paro kewan sami manut maring ndorone

Enten ing sawah anggarap siti

 

Ananging sakniki mboten kados riyen

Nanging sakniki bumiku sampun rusak

Koyo-koyo wes mboten enten ijo-ijone maleh

Kranten ulahe manungso

 

Leno marang waktu

Lan nglirwakake kewajiban

Mararing Gusti

Seng akaryo jagad

Contoh Geguritan Jawa Tema Lingkungan 1

Geguritan Tema Lingkungan

ESUK ESUK

Esuk…

Esuk iki

Gini, gimah, lan giman

Bar sarapan nyeruput wedang

Maring sawah ora ngitung wayah

 

Tumandang ngawe buruh tani maring Bu Khadijah

Mantun lan ndamel gubuk, tunggu manuk

Contoh Geguritan Jawa Tema Lingkungan 2

Geguritan Tema Lingkungan

PLESIR ING PURBALINGGA

Udan gerimis lan uwis-uwis

Mbuang roso sebel sautawes

Nyambung tresno tanpo lamis

Ing Purbalingga sliramu wasis

 

Muga sirno cidro dino kepungkur

Murih ati tinanem roso syukur

Tresno muring keluarga nambah akur

Ing Guwo Lawa papan misuwur

 

Nadyan silarik bisa rinakit gurit

Ilang musno roso gelo lan sakit

Datan musno roso gelo lan sakit

Datan suka srei swara nyelekit

SMA Negri Karangdowo sangsoyo mlejit

 

Iki wes dadi tekat ing janji

Murih kabeh kadang sami nyawiji

Akur kuhur ngudi-budi pekerti

Siangkuyung sagung warga mesti

 

Syukurku maring Gusti Pangeran

Sagung warga tansah kasembadan

Tan mingkuh maring sewu pakaryan

Tangguh ing kewuh becik ing kewajiban

Contoh Geguritan Tentang Lingkungan

Contoh Geguritan Tentang Lingkungan enthung

ENTHUNG

 Enthung…

Uripmu amung gumantung

Ing tengah-tengah godong tumalungkung

Obah ngawur tanpo ono pentung

 

Patrap lan solahmu du kina

Katinggalna tanpo kuciwa

Kegowo rasane yuswo

Kang tanpo tanja susila

 

Enthung…

Endi elor endi kidul

Tukmu ngolek arah dalane nyawang Maha Agung

Katutup roso jiwo kang suwung

Kalane mongso mudo kang bambung

 

Enggal wedara sangking tapa brata

Lukar busana kebak cahya manjila

Sesepen sari madune kanti tembang puji lan puja

Senajan amung sakedepe netra bagaskara

Geguritan Tema Lingkungan Bersih

Geguritan Tema Lingkungan Bersih di sekolah

LINGKUNGAN BERSIH DI SEKOLAH

Resiko sekolah…

Resike sekolah gudu dijaga…

Siswa kudu njogo resike sekolahan…

Lan njagi sekabehehan…

Resike sekolah kudu dilakokake…

Amergi ndadekne resik…

Resik niku sebagian sangking iman…

Dados resike sekolah kudu dilakoake…

Baca Juga : Paribahasa Jawa

Geguritan Tema Lingkungan Sawah

Geguritan Tema Lingkungan Sawah

SAWAH

Sawah…

Lemahmu kang ombo

Warnamu kang ijo

Penak disawang

 

Sawang…

Anggonku nandur pari

Saben dino pak tani ngeramut awakmu

Ana bekecot, ulo lan sapenunggalane

 

Sawah…

Yen ora ono kowe aku ora bisa mangan sego

Saben panen berasmu ngelumpok akeh

Aku ora bakal ngerusak kowe

 

Ardianti Ambisius

Geguritan Tema Lingkungan Rusak

Geguritan Tema Lingkungan Rusak

ALAMKU

Alamku tansah nelongso…

Amergi menungso…

Sedanten wit ditegori…

Ngantos sami gundul sedanten…

 

Sitine podo nangis…

Amergi kapanasan…

Amergi mboten ditutupi

Kalih kabeh wit

 

Sedanten wit sami gundul

Ayo menungso sami-sami sadar

Podho ijoni wit-witanne

Supados alam mboten nelongso

Geguritan Lingkungan Rumah

Geguritan Lingkungan Rumah

RUMAHKU

Omahku…

Mboten megah lan mboten mewah

Mboten magrong-magrong

Ananing saget kangge papan urip

 

Nalikane wang sekolah

Aku wangsul ten omahku

Disambut kalian bapak lan ibukku

Aku ugo saget leren ten kesel

 

Omahku pancen mboten gedhe

Ananging sanget ngelindungi saking panas

Saget ngelindungi saking udan

Omahku, istanahku….

Geguritan Tema Lingkungan

Geguritan Tema Lingkungan

ALAM KANG LESTARI

Bukit-bukit kang ijo…

Sawah-sawah kang selak kuning…

Swara alang-alang kang gumrising…

Ndadikno atiku ayem lan tentrem

 

Wit-witan kang rindang

Embung kang nyejukake ati

Lemah kang gembur lan subur

Alamku kang apik lang agung

 

Swara tetembangan manuk sing mabur

Suwara banyu kang netes-netes

Angin kang sumrisik ngrasuk ing ati

Pancen lestantun alamu

 

Alam kang adem howone

Alam kang indah isine

Alam kang bisa nentremake

Iki alamku alam kang lestantun…

Geguritan Tema Lingkungan 4 Bait

Geguritan Tema Lingkungan 4 Bait

Kabentang indah bumiku…

Sawah ingkang ijo…

Katon ijo royo-royo

Nyegerke pikiran kang lesu…

 

Ngucap syukur marang Gusti…

Sing wes nyiptake bumi iki…

Wajibe manungso kudu ngerawat…

Ojo nggawe alam iki nganti rusak…

Demikian penjelesan artikel ini, mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, apabila ada kesalahan kata mohon untuk dimaafkan.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply